Za šta se borimo

NACIONALNI SRPSKI FRONT

ZA ŠTA SE BORIMO

NACIONALNA SLOBODA

Potpuna sloboda našeg naroda osnovni je cilj NS fronta
Borićemo se beskompromisno za stvaranje države srpskog naroda.

JEDINSTVO SVIH SRBA

Hoćemo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji, ali i ujedinjenje svih Srba, i to kako duhovno tako i ujedinjenje svih srpskih zemlja.
Svi Srbi i Srpkinje bez obzira na verska ili druga ubeđenja moraju disati kao jedan dok se ne uspostavi istinska nacionalna, slobodna Srbija.
Sve razlike moraju biti prevaziđene, sve granice srušene.

PRAVA ZA NAŠ NAROD

Zahtevamo sva prava garantovana srpskom narodu izvan Srbije.
Ne prihvatamo rasparčavanje srpskih istorijskih teritorija.

SOCIJALNA PRAVDA

Svi moraju imati krov nad glavom, ničija deca ne smeju biti gladna, niko ne sme biti nezaposlen.
Potpuno besplatni moraju biti i zdravstvena zaštita i osnovno obrazovanje.
Radnici i seljaci ne smeju biti uskraćeni. Narodni trutovi moraju biti kažnjeni.

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Srbin neće više biti građanin drugog reda.
Borićemo se da se u praksi sprovodi zagarantovana sloboda govora, misli i savesti kao i sloboda okupljanja.

JAKA DRŽAVA

Hoćemo jaku državu koja će štititi a ne zlostavljati.
Ne želimo rasparčavanje države i zalažemo se za ukidanje pokrajina kao komunističke zaostavštine.

ZA EVROPU NACIJA – PROTIV EU

Protivnici smo ulaska u tamnicu naroda koja se naziva „Evropska unija“.
Hoćemo slobodnu Evropu kao zajednicu slobodnih Evropskih nacija.

ZA SRPSKU VOJSKU

Ne želimo zločinački NATO pakt na našoj zemlji.
Samo srpski vojnik može da čuva srpsku zemlju.
Hoćemo vraćanje vojne obaveze u skladu sa tradicijom našeg naroda.

VRAĆANJE OTETOG

Zbog pljačke imovine od našeg naroda zahtevamo reviziju privatizacije
Elektroprivreda, naftna industrija, vode i šume Srbije nisu na prodaju i one moraju ostati u većinskom vlasništvu države.

PRAVOSUĐE U SLUŽBI ZAKONA

Sasecanje korupcije u pravosuđu, strožije kažnjavanje i izmena krivičnog zakona.
Sudstvo mora biti isključivo u službi zakona.

OŽIVLJAVANJE SELA

Zalažemo se za povratak na selo. Zbog toga želimo ograničenje pretapanja seoskog stanovništva u gradove a poljoprivrednicima se moraju obezbediti povoljni krediti i garantovati povoljan otkup za njihove proizvode.

ZA ZDRAVU PORODICU- PROTIV NASTRANIH

Porodica je svetinja. Deca su budućnost. Borimo se da zaštitimo postojanje porodice i da stvorimo svetlu budućnost za našu decu.
Nikad nećemo dozvoliti paradiranje nastranih kao ni promovisanje izopačenja.

PROTIV NEOLIBERALNOG KAPITALIZMA

Ne želimo kapitalističku ekonomiju koja se pokazala kao negativna ne samo u Srbiji nego i u celom svetu. Ne želimo da dozvolimo da Srbija padne u ruke bankara i magnata kojima nije u cilju napredak Srbije već samo ropstvo Srbina koga vide kao jeftinu radnu snagu!

ZA NACIONALNO SVESNU SRPSKU OMLADINU

Omladina je budućnost našeg naroda. Srpska omladina mora biti okrenuta ka Srbiji i napretku srpskog naroda. Mladi ne smeju biti apolitični.

.