Naša obeležja

AMBLEM NSF

Po članu 3. Statuta Nacionalnog srpskog fronta, NSF kao udruženje građana ima amblem koji predstavljaju tri iskošena ćirilična bela slova NSF u okviru romboida plave boje koji je uokviren crvenom bojom. U boji srpske zastave logo NSF simboliše naše rodoljublje. Jasna je sličnost ovog logoa sa amblemima naših saboraca iz Evrope poput italijanske Forca Nove, nemačke NPD ili rumunske Noua Dreapta i drugih, čime se jasno ideološki profilišemo. NSF amblem je modernog dizajna čime se razlikujemo od zastarelih i okoštalih desnih organizacija i stranaka u srpskim zemljama.

Amblem se koristi kao NSF potpis na transparentima, nalepnicima i plakatima.
Može u okviru njega da piše naziv zemlje ako se deluje u drugim državama, ili ime grada ili regije.

Pored toga koristi se i natpis NSF Nacionalisti.

ZASTAVA NSF

Barjak Nacionalnog srpskog fronta je crvene boje u skladu sa drevnom tradicijom srpskog naroda. Na njemu se nalazi beli krst sa četiri oscila u okviru belog kruga.
Za nas je on spoj revolucionarnog i tradicionalnog što je i suština naše ideologije srpskog nacionalizma.
Zastavu NSF moći će da poseduje samo član NSF i da je nosi na skupovima Fronta isključivo na drvenom štapu.

GRB NSF

Grb Nacionalnog srpskog fronta je beli dvoglavi orao koji ima na grudima štit sa 4 oscila. Ovaj orao dizajniran je za vreme Kraljevine Jugoslavije. Koristio se i na novčanicama Nedićeve Srbije zbog čega ga naši protivnici jako mrze a mi naprotiv veoma volimo. Za popularizaciju ovog orla zaslužan je Dragoš Kalajić koji je prepoznao potencijal ovog simbola i koristio ga na jednoj svojoj poznatoj umetničkoj slici.
Mnogi srpski nacionalni revolucionari su ga nezvanično koristili a mi prvi put želimo da ga uzmemo za zvanični grb naše organizacije.