Донације

Национални српски фронт је регистровано удружење и ускоро ћемо као правно лице отворити жиро рачун. Док не доставимо јавности наш жиро рачун вашу помоћ можете понудити обраћајући нам се на адресу

info@nsfront.org

Свака помоћ је добродошла да би НСФ могао квалитетно да се организује, плаћа закуп канцеларија, финансира своје активности, кампање и друге пројекте у складу са законом.

Oбавезујемо се да ће извештај о примљеним и утрошеним средствима из донација бити доступан донаторима и сачињен како је то прописано законом.

У складу са Законом о удружењима НСФ може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени начин.

Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне удружењима могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.(члан 36. став 1. Закона о удружењима). У погледу финансијског пословања важе правила која се односе и на друга правна лица, укључујући и пословање преко рачуна и вођење пословних књига, сачињавање финансијских извештаја и друге обавезе по прописима о финансијском пословању, рачуноводству и ревизији.