Вукица Гагричић

Српска жена – стуб Отаџбине

Један од највећих проблема данашњице је помодарство, стална тежња за модерним и оним што је „ин”, окренутост ка западној култури. Mасовни медији константно пропагирају и покушавају да наметну свима такве системе вредности. Која [...]